Loading...

كود ارگانيك هسيHesi Supervit 10 ml

محتوی 10 میلی لیتر کود سوپرویت تولید کشور هلند

محصولی ارگانیک است. به دلیل داشتن ویتامین ها و هورمونهای رشد جهت باغات میوه و سبزیکاری ارگانیک استفاده میشود. 

کود مایع هسی سوپر میت یک افزودنی بسیار تخصصی و قوی  و غنی ساخته شده از 15 ویتامین گیاهی فعال و 10 آمینو اسید  می باشد .
ویتامین ها و اسیدهای آمینه هر دو بلوک های ساختمانی و کاتالیست های بیولوژیکی درگیاه می باشند که گیاهان این مواد مغذی را در متابولیسم عمومی به کار می برند. این ویتامین ها و آمینواسید ها سیتوکنین ها و گیببرلین ها را تشکیل می دهند که کار اصلی این هورمون ها کنترل رشد برگ و گل گیاهان است. ویتامین ها و آمینو اسید ها نیز نقش مهمی در فتوسنتز و تامین انرژی دارند.
همانطور که ما انسانها به و یتامین ها احتیاج داریم همه گیاهان نیزبه ویتامین ها نیاز دارند، گیاهان برخلاف انسانها می توانند تمام مواد ضروری خود را تولید کنند، کود های معدنی آب و دی اکسید کربن لازمه شروع برای تولید ویتامین هاهستند.
کود مایع هسی سوپر ویت یک افزودنی بسیار متمرکز و غنی است که برای موارد گلدهی میوه دهی دانه ها اعم از اینکه دارای ریشه باشند یا نه و سایر گیاهان حساس و ظریف مورد استفاده قرار می گیرد.
نحوه مصرف
در مرحله از آبیاری یا اسپری نمودن، 2 قطره در 10 لیتر آب یا 1 میلی لیتر / 50-65 لیتر آب


نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی