Loading...

هورمون جوانه زنی بذر Plagron Seed Booster Plus

محتوی 10 میلی لیتر هورمون جوانه زنی بذر تولید کشور هلند

از دیرباز تا به امروز ، کشت بذر و سبز شدن بذرها خود یک مرحله بسیار پر اهمیت در کشاورزی بوده است. از این رو شکستن خواب برخی از بذرهایی که سخت جوانه میزنند باعث شده تا متخصصین این رشته چاره اندیشی کنند.

هورمونهای جوانه زنی بذر ، محصولی که بوسیله آن بذرها راحت تر و بهتر جوانه میزنند.

نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی