Loading...

کود بیوسل

کود

کودی آلی است با پایه گیاهی و به شکل پلت خرد شده که شرایط فیزیکی، شیمیایی ، بیولوژیک و آلی خاک را بهبود بخشیده و ضمن آزاد سازی تدریجی و مداوم مواد غذایی مورد نیاز گیاه، مقدار هوموس(حد نهایی تجزیه و تخریب مواد آلی تشکیل دهنده هوموس در خاک ) خاک را به مقدار قابل توجهی افزایش میدهد.

  • کد کالا: 368343
  • بازدید: 409
  • صفحه: کود
نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی