Loading...

بذر جعفری کشتزار 15 کیلویی

15کیلویی

جعفری گیاهی دو ساله است که به صورت سالیانه رشد می کند. یک نقطۀ آفتابگیر و یا نیمه سایه را برای کاشت این گیاه انتخاب کنید. خاک آن باید آب را به خوبی رد کند. برای تقویت خاک، به آن کود آمادۀ گیاهی و یا کود های کامل خارجی اضافه کنید. در آخر زمستان، زمانی که سرمای هوا کاهش یافت و احتمال یخ زدگی از بین رفت و زمانی که دمای خاک به ۲۵ درجۀ سانتیگراد رسید، بذر را بپاشید. بذرها را با فاصلۀ ۸ تا ۱۰ سانتیمتر از هم و در عمق نیم سانتیمتری قرار دهید. می توانید هشت هفته قبل از پایان سرما و یخبندان، بذرها را داخل یک گلدان کاشته و در منزل نگهداری کنید و پس از زمان سرما و یخبندان آن را به بیرون منتقل کنید. پس از کاشت، آنها را آبیاری کنید. زمانی که ارتفاع گیاه به ۱۰ سانتیمتر رسید، فاصلۀ آنها را به ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر برسانید. می توانید برای حفظ رطوبت خاک، از کود در پای آن استفاده کنید.

نکته: در طول زمان سبز شدن بذر جعفری همیشه باید سطح خاک نم داشته باشد.بهتر است ۲ الی ۳ روز بذر جعفری را در یک پارچه یا دستمال نخی خیس نگهداری کنیم.

شرایط آب و هوایی:

جعفری در مقابل خشکی حساس ولی در مقابل سرما بسیار مقاوم است. کشت این گیاه در هر نوع آب و هوایی امکانپذیر است ولی در آب و هوای خنک بهتر نتیجه می دهد. جعفری یک گیاه سایه دوست می باشد.

خاک و کود:

زمین مورد نظر باید نرم و دارای مواد غذایی مناسب باشد. زمین های نیمه سنگین با هوموس کافی، لومی و شن لومی بهترین زمین های کشت این گیاه اند. به خاطر اینکه قسمت رویشی (برگ ها) این گیاه مورد استفاده است کود ازته بیشتر مورد نیاز است. استفاده از کودهای آلی همانند ورمی کمپوست که به تدریج نیتروژن را در اختیار گیاه قرار می دهد موجب تجمع کمتر نیتروژن در گیاه می شود. pHمناسب این گیاه ۶ تا ۷ است.

 

نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی