Loading...

تربچه سفید گرد هلندی

محتوی 50عدد بذر

این محصول برای رشد و باردهی نیاز به خاک حاصلخیز دارد. بهترین ترکیب خاک باید از ترکیب خاک شنی و رسی +خاکبرگ +ورمی کمپوست میباشد.

نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی