Loading...

پنکونازول 20% امولسیون، روغن در آب

Penconazole 20% EW

  • قارچ کشی از گروه تری آزول ها می باشد.
  • این قارچکش از طریق برگ جذب شده وبه سایر نقاط گیاه جابجا میشود.
  • جهت حصول نتیجه بهتر پوشش کامل اندام های گیاهی با محلول قارچکش الزامی است.

 

محصول

بیماری

مقدار مصرف

انگور

سفیدک پودری

0.125 در هزار

پنکونازول با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.پنکونازول به غیر از کشت های ذکر شده و بیماری نامبرده توصیه نمی شود.از مصرف سم در زمان برداشت دانه و برگ خودداری شود.

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا