Loading...

قلمه زدن روشی آسان،برای تکثیر گیاه

|
قلمه زدن روشی آسان،برای تکثیر گیاه

 برای تکثیر گیاه به روش قلمه زدن، به یک گلدان، یک چاقوی تیز و مقداری خاک قلمه (ترکیبی از خاک گلدانی با زهکشی آزاد و ماسه) و یا خاک گلدان نیاز دارید. گاهی اوقات استفاده از تعدادی چوب کوچک نیز برای پشتیبانی و تکیه گاه قلمه ها خوب است.

شرایط مناسب برای رشد قلمه ها

ابتدا باید مکانی روشن با دمای 13 تا 18 درجه سانتی گراد را برای نگهداری قلمه ها انتخاب کنید. دقت داشته باشید اگر گیاهتان بومی نواحی گرمسیری است، باید دما بالاتر از مقدار گفته شده باشد. شما می توانید در هر گلدان چندین قلمه را بکارید.

* گیاهانی مانند پاپیتال (ivy) و گیاهان دیگری که ساقه های بلند و آویخته دارند و برگ های آنها در تمام طول ساقه رشد می کند، به راحتی با قلمه گرفتن از ساقه تکثیر می شوند و نیازی به دستورات خاصی برای پرورش قلمه ندارند. این گیاهان به راحتی رشد می کنند. یک قطعه بزرگ از ساقه را می توانید به چند قطعه تقسیم کنید و آنها را در خاک قلمه بگذارید، به آنها آب بدهید و آنها را با پلاستیک بپوشانید تا زمانی که جوانه های جدید را مشاهده کنید. هنگامی که متوجه شدید قلمه گرفته و برگ های جدید از آن رشد می کند، می توانید مطمئن شوید که قلمه ریشه داده و به اندازه کافی بالغ شده که بتوانید آن را در گلدان بکارید.

 

*  برای قلمه دمبرگ از یک برگ و ساقه اش (دمبرگ) استفاده می شود. اگر گیاهان نرم ساقه دارید، ریشه آنها به خوبی از پس این کار بر می آیند. این روش اغلب در مورد بنفشه آفریقایی استفاده می شود. گیاهانی را برای قلمه انتخاب کنید که برگ های زیادی دارند. برگ هایی که انتخاب می کنید، باید دمبرگهای سفت و گوشتی داشته باشند. ساقه برگ را از قاعده آن ببرید و ساقه را قطعه قطعه کنید تا جایی که 3 تا 4 سانتی متر طول داشته باشد.

 

 نوک دمبرگها را در پودر هورمون ریشه زایی غوطه ور کنید و سپس قلمه ها را در گلدانی با خاک قلمه قرار دهید. حتما قلمه هایی که در گلدان قرار می دهید باید ایستاده باشند تا برگها خراب نشوند. گلدان را با پلاستیک بپوشانید و آن را گرم نگه دارید تا زمانی که ببینید جوانه های تازه شروع به رشد کرده است.

*  به منظور قلمه گرفتن از راس ساقه، از گیاه سالمی استفاده کنید که مقدار زیادی ساقه های بلند دارد. قلمه ها را از بخشهای بیرون و قدیمی تر گیاه بگیرید چون بخشهای نرم و تازه تر خوب ریشه نمی دهند. قلمه ها را در مکانی روشن و گرم قرار دهید تا زمانی که جوانه های جدید تولید کند.در این زمان مطمئن می شوید که گیاه ریشه زده است. برای تقویت رشد انبوه و پرپشت گیاه، نوک جوانه هایی که را که بزرگ شده اند بچینید.

هنگام قلمه گرفتن حتما از یک چاقوی تیز استفاده کنید و ساقه هایی را که 8 تا 13 سانتی متر طول دارند، قطع کنید. دقت کنید در انتهای ساقه جوانه در حال رشد وجود داشته باشد. محل برش را در بالای نقطه اتصال برگ به ساقه یا گره انتخاب کنید و با زاویه ای آن را قطع کنید که از این نقطه گره دور باشد. درست پایین گره، جایی است که باید ساقه را جدا کنید محل گره جایی است که ریشه های جدید رشد خواهند کرد.

باید برگ های پایینی را با دقت از گیاه جدا کنید. اگر چندین قلمه زده اید و رسیدگی به آنها زمان میبرد، می توانید موقتا آنها را در آب بگذارید تا زمانی که آماده کاشت آنها شوید. باید در گلدانی که قلمه ها را می کارید سوراخی ایجاد کنید. قلمه ها را در پودر ریشه زایی بخوابانید و سپس آنها را در خاک قلمه بگذارید و از یک تکه چوب برای پشتیبانی آنها استفاده کنید. باید دقت کنید با هورمون ریشه زایی و خاک گلدان تماس نداشته باشند. در آخر تنها باید روی خاک قلمه آب بریزید. اگر میخواهید رطوبت گیاه حفظ شود می توانید یک کیسه پلاستیکی روی آن بکشید تا زمانی که گیاه شروع به رشد و تولید برگ کند.

 

*  اگر از بنفشه آفریقایی قلمه میگیرید، قلمه دمبرگ را می توانید در آب بگذارید تا ریشه بزند. اما سطح روی بطری آب را با دستمال کاغذی بپوشانید و دور آن یک کش بیندازید. سوراخی در دستمال ایجاد کنید و قلمه را از طریق این سوراخ وارد آب کنید. اگر محیط آن را گرم و روشن نگه دارید حتما مقدار زیادی گیاه بنفشه آفریقایی خواهید داشت.

*  اگر قلمه ساقه می خواهید بگیرید، از یک چاقوی تیز برای بریدن ساقه ای با طول مناسب استفاده کنید. محل برش را درست بالای گره انتخاب کنید و ساقه را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید. حتما هر قطعه باید یک برگ داشته باشد. قلمه را با کمک یک چوب پشتیبان در گلدانی با خاک قلمه قرار دهید. می توانید چند قلمه را در یک گلدان بکارید. نباید قلمه ها را نزدیک به لبه گلدان قرار دهید چون خاک نزدیک دیواره بسیار خشک می شود. به گلدان آب بدهید و سپس با پلاستیک کوچکی ان را بپوشانید. حتما دقت کنید پلاستیک با برگهای قلمه تماس نداشته باشند. هنگامی که برگهای کوچک و جدید شروع به رشد کردند، می توانید مطمئن شوید گیاه ریشه زده است. سپس می توانید قلمه را به گلدان اصلی منتقل کنید.

 

لازم نیست کار زیادی انجام دهید. برای تکثیر گیاه به روش قلمه زدن، به یک گلدان، یک چاقوی تیز و مقداری خاک قلمه (ترکیبی از خاک گلدانی با زهکشی آزاد و ماسه) و یا خاک گلدان نیاز دارید. گاهی اوقات استفاده از تعدادی چوب کوچک نیز برای پشتیبانی و تکیه گاه قلمه ها خوب است.

شرایط مناسب برای رشد قلمه ها:

ابتدا باید مکانی روشن با دمای 13 تا 18 درجه سانتی گراد را برای نگهداری قلمه ها انتخاب کنید. دقت داشته باشید اگر گیاهتان بومی نواحی گرمسیری است، باید دما بالاتر از مقدار گفته شده باشد. شما می توانید در هر گلدان چندین قلمه را بکارید.

*  گیاهانی مانند پاپیتال (ivy) و گیاهان دیگری که ساقه های بلند و آویخته دارند و برگ های آنها در تمام طول ساقه رشد می کند، به راحتی با قلمه گرفتن از ساقه تکثیر می شوند و نیازی به دستورات خاصی برای پرورش قلمه ندارند. این گیاهان به راحتی رشد می کنند. یک قطعه بزرگ از ساقه را می توانید به چند قطعه تقسیم کنید و آنها را در خاک قلمه بگذارید، به آنها آب بدهید و آنها را با پلاستیک بپوشانید تا زمانی که جوانه های جدید را مشاهده کنید. هنگامی که متوجه شدید قلمه گرفته و برگ های جدید از آن رشد می کند، می توانید مطمئن شوید که قلمه ریشه داده و به اندازه کافی بالغ شده که بتوانید آن را در گلدان بکارید.

 

*  برای قلمه دمبرگ از یک برگ و ساقه اش (دمبرگ) استفاده می شود. اگر گیاهان نرم ساقه دارید، ریشه آنها به خوبی از پس این کار بر می آیند. این روش اغلب در مورد بنفشه آفریقایی استفاده می شود. گیاهانی را برای قلمه انتخاب کنید که برگهای زیادی دارند. برگ هایی که انتخاب می کنید، باید دمبرگهای سفت و گوشتی داشته باشند. ساقه برگ را از قاعده آن ببرید و ساقه را قطعه قطعه کنید تا جایی که 3 تا 4 سانتی متر طول داشته باشد. نوک دمبرگها را در پودر هورمون ریشه زایی غوطه ور کنید و سپس قلمه ها را در گلدانی با خاک قلمه قرار دهید. حتما قلمه هایی که در گلدان قرار می دهید باید ایستاده باشند تا برگها خراب نشوند. گلدان را با پلاستیک بپوشانید و آن را گرم نگه دارید تا زمانی که ببینید جوانه های تازه شروع به رشد کرده است.

*  به منظور قلمه گرفتن از راس ساقه، از گیاه سالمی استفاده کنید که مقدار زیادی ساقه های بلند دارد. قلمه ها را از بخشهای بیرون و قدیمی تر گیاه بگیرید چون بخشهای نرم و تازه تر خوب ریشه نمی دهند. قلمه ها را در مکانی روشن و گرم قرار دهید تا زمانی که جوانه های جدید تولید کند. در این زمان مطمئن می شوید که گیاه ریشه زده است. برای تقویت رشد انبوه و پرپشت گیاه، نوک جوانه هایی که را که بزرگ شده اند بچینید.

هنگام قلمه گرفتن حتما از یک چاقوی تیز استفاده کنید و ساقه هایی را که 8 تا 13 سانتی متر طول دارند، قطع کنید. دقت کنید در انتهای ساقه جوانه در حال رشد وجود داشته باشد. محل برش را در بالای نقطه اتصال برگ به ساقه یا گره انتخاب کنید و با زاویه ای آن را قطع کنید که از این نقطه گره دور باشد. درست پایین گره، جایی است که باید ساقه را جدا کنید محل گره جایی است که ریشه های جدید رشد خواهند کرد.

باید برگ های پایینی را با دقت از گیاه جدا کنید. اگر چندین قلمه زده اید و رسیدگی به آنها زمان میبرد، می توانید موقتا آنها را در آب بگذارید تا زمانی که آماده کاشت آنها شوید. باید در گلدانی که قلمه ها را می کارید سوراخی ایجاد کنید. قلمه ها را در پودر ریشه زایی بخوابانید و سپس آنها را در خاک قلمه بگذارید و از یک تکه چوب برای پشتیبانی آنها استفاده کنید. باید دقت کنید با هورمون ریشه زایی و خاک گلدان تماس نداشته باشند. در آخر تنها باید روی خاک قلمه آب بریزید. اگر میخواهید رطوبت گیاه حفظ شود می توانید یک کیسه پلاستیکی روی آن بکشید تا زمانی که گیاه شروع به رشد و تولید برگ کند.

 

*  اگر از بنفشه آفریقایی قلمه میگیرید، قلمه دمبرگ را می توانید در آب بگذارید تا ریشه بزند. اما سطح روی بطری آب را با دستمال کاغذی بپوشانید و دور آن یک کش بیندازید. سوراخی در دستمال ایجاد کنید و قلمه را از طریق این سوراخ وارد آب کنید. اگر محیط آن را گرم و روشن نگه دارید حتما مقدار زیادی گیاه بنفشه آفریقایی خواهید داشت.

*  اگر قلمه ساقه می خواهید بگیرید، از یک چاقوی تیز برای بریدن ساقه ای با طول مناسب استفاده کنید. محل برش را درست بالای گره انتخاب کنید و ساقه را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید. حتما هر قطعه باید یک برگ داشته باشد. قلمه را با کمک یک چوب پشتیبان در گلدانی با خاک قلمه قرار دهید. می توانید چند قلمه را در یک گلدان بکارید. نباید قلمه ها را نزدیک به لبه گلدان قرار دهید چون خاک نزدیک دیواره بسیار خشک می شود. به گلدان آب بدهید و سپس با پلاستیک کوچکی ان را بپوشانید. حتما دقت کنید پلاستیک با برگهای قلمه تماس نداشته باشند. هنگامی که برگهای کوچک و جدید شروع به رشد کردند، می توانید مطمئن شوید گیاه ریشه زده است. سپس می توانید قلمه را به گلدان اصلی منتقل کنید.

 

0
نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا