Loading...

دور کننده انواع حشرات، جوندگان مثل موشهای خانگی و صحرایی، خرگوش، خارپشت، بعضی از گوزنها، آهوان و ... روی کابلهای برق، لوله های گاز همچنین مزارع و باغات کاربرد دارد. برای مبارزه با پستانداران موذی که به بهداشت عمومی خسارت وارد ميکنند، بايستی روی کابلهای برق و ديگر قسمتهايی که در معرض آسيب جوندگان هستند، ماليده شود. با توجه به محدوديت مواد غذايی در فصول سرد سال، جوندگان از تنه درختان تغذيه ميکنند و سبب آسيب تنه و ساقه و از بيـن رفتن درخت يا بوته ميگردد. پس از مصرف راتوک، انواع جوندگان با گاز زدن آن بدليل سوزش و تلخی که در دهانشان احساس ميکنند و بوی تند، از درخت دوری کرده و ديگر نمی توانند از آن تغذيه کنند و به درخت آسيب بزنند.

راتوک با داشتن خاصيت قارچ کشی، سبب جلوگيری از پوسيدگی ساقه و تنه درختان شده و جهت مبارزه با بيماری گوموز (پوسيدگی ريشه درخت) نيز موثر می باشد.

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا