Loading...

تله موش جعبه ای

تله موش جعبه ای

انواع روشهای مبارزه با موش
روشهای بیولوژیک
روشهای مکانیکی
روش فیزیکی
روشهای شیمیایی

تله موش جعبه ای

مورد استفاده جهت موشهای بزرگ . این تله موش به صورت زنده گیر است 

 

نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی