Loading...

نهال بلوبری صورتی5 ساله

یک عدد

گیاه بلوبری بوته بلند به شکل یک درختچه با تاج گرد است که ارتفاع آن در سن بلوغ به 1.8 تا 3.5 متر می‌رسد. بلوبری بوته بلند یک گیاه برگریز است که برگ های آن نسبتا مومی هستند و شکوفه های صورتی رنگ تولید می‌کند. شکوفه دهی در بلوبری بوته بلند در اوایل بهار انجام می‌شود و میوه دهی نیز 60 روز بعد از گل دهی می‌باشد. میوه ها به رنگ آبی تیره هستند و قطر آن ها 1.5 سانتی متر است. در پاییز رنگ برگ ها بسیار زیبا و جذاب می‌شود و برگ ها به رنگ قرمز و بنفش تبدیل می‌شوند. در فصل زمستان بعد از این که برگ ها افتادند ساقه قرمز گیاه یک منظره زیبا و رنگارنگ در باغ ایجاد می‌کند.

کاشت

در صورتی که  گیاه بلوبری گلدانی تهیه کرده اید، هر کدام از گیاهان را به آرامی از ظرف خود بیرون بیاورید. مواظب باشید ریشه گیاه آسیب نبیند. یک گودال در زمین حفر کنید که عمق آن به اندازه طول ریشه باشد و عرض آن دو برابر توپ ریشه باشد. گیاه باید یک سانتی متر بالاتر از سطح خاک قرار بگیرد. گودال را با خاک و کمپوست یا دیگر مواد ارگانیک  پر کنید و بعد از کاشت به طور کامل به گیاه آب دهید. در صورتی که گیاهان ریشه باز را خریداری کرده اید، قبل از کاشت ریشه گیاه را به مدت 1 ساعت در آب گرم قرار دهید. سپس گیاه را از آب بیرون آورده و ریشه های آن را به آرامی در گودال گسترش دهید. گیاه زمانی که کاشته می‌شود باید کمی بالاتر از سطح خاک قرار بگیرد. بعد از کاشت به گیاه آب بدهید.

فواصل کاشت و مالچ

زمانی که گیاه بلوبری به عنوان پرچین کاشته می‌شود باید در فاصله 75 سانتی متری از هم قرار بگیرند و فاصله بین ردیف های کاشت نیز باید 2.5 تا 3 متر باشد. در صورتی که گیاه بلوبری به صورت فردی کاشته می‌شود باید 2 متر دورتر از سایر گیاهان باشد. اضافه کردن مالچ در اطراف گیاه بلوبری باعث می‌شود رطوبت خاک حفظ شده و از رشد علف های هرز نیز جلوگیری شود. یک لایه 5 تا 10 سانتی متری مالچ پوست درخت، خاک اره و یا چمن بریده در اطراف گیاه اضافه کنید. هر بهار مالچ را بررسی کنید و در صورت لزوم دوباره یک لایه تازه مالچ به خاک اضافه نمایید.

نیازمندی ها و باردهی

گیاه بلوبری برای شکوفه دهی و تولید میوه به آفتاب کامل نیاز دارد، این گیاه همچنین به یک خاک اسیدی با PH 4.8 تا 5.5 نیاز دارد. گیاه بلوبری بوته بلند باید در خاک هایی که زهکشی خوبی دارند کاشته شود. خاک هایی که زهکشی خوبی ندارند و آب در خاک می‌ماند برای کاشت بلوبری مناسب نیستند. گیاه بلوبری به طور معمول خود گرده افشان است ولی برای تولید میوه های بزرگ تر و خوشمزه تر می‌توان چند گونه بلوبری که در یک زمان شکوفه می‌دهند را با هم کاشت تا با یکدیگر گرده افشانی متقابل انجام دهند و میوه های بهتری تولید کنند. در سال اول کاشت بهتر است شکوفه ها چیده شوند تا رشد رویشی تحریک شده و میوه های بیشتری در سال بعد تولید شود.

نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی