Loading...

سم دی کلرووس آریا 50% مایع امولسیون شونده (Dichlorvos Aria 50% EC)

حشره کش با اثر تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی Insecticide With Contact, Stomach & Fumigant Action

دی کلرووس حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد.


دارای اثر ضربه ای شدید و دوره کوتاه مدت محافظتی 5-2 روز می باشد.


بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که دمای محیط 25-15 درجه و هدف مورد نظر نسبتا خشک باشد، همچنین نحوه اثر این حشره کش از طریق بخار موثرتر بوده و روی تخم حشره تاثیری ندارد.


سم پاشی روی خیار در حال رشد نباید به طور مستقیم صورت گیرد، پیشنهاد می شود بین ردیف ها سم پاشی شود.


از کاربرد آفت کش های دیگر به خصوص فرمولاسیون های گوگرددار یک روز قبل و بعد از سم پاشی با این حشره کش باید خودداری نمود و روی بعضی از انواع گل های داوودی خاصیت گیاه سوزی دارد.

نام محصول:                       آفت:                                                               مقدار مصرف:
درختان میوه شته                   شته، تریپس، سفید بالک (عسلک)                      2-1 در هزار
 
صیفی جات                          شته، تریپس، سفید بالک (عسلک)                      1 – 0.5 لیتر در هکتار

سبزی                                شته، تریپس، سفید بالک (عسلک)                       2 – 1.5 لیتر در هکتار

گلخانه ها                             شته، تریپس، سفید بالک (عسلک)                       هر 100 متر مکعب حجم، 8 میلی لیتر

چای                                   شته، تریپس، سفید بالک (عسلک)                       1 – 0.5 لیتر در هکتار


توجه: دی کلرووس به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.

نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی