Loading...

شرایط آب و هوایی:

بادمجان در مناطق استوایی به صورت چند ساله و در مناطق معتدل به صورت یکساله کشت میشود.

این گیاه حساس به سرما میباشد . در مناطق نورگیر کشت میشود و گیاه روز بلند محسوب میشود و اگر در سایه کشت شود عملکرد آن پایین می آید .

خاک :

خاک سبک شنی لومی که دارای ph کم میباشد و دارای زهکشی مناسبی باشد برای کشت بادمجان مناسب است.خاک سنگین که آبگیر باشد عملکرد بادمچان را کم میکند.

آبیاری:

آبیاری باید به صورت کامل انجام شود و باتوجه به محیط 2تا 4 روز یکبار بعد از جوانه زدن گیاه انجام مبشود.

نحوه کشت :

کشت بادمجان از طریق بذر در زمین اصلی یا به صورت نشا کاری انجام میشود.

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا