Loading...

بذر آفتابگردان

مختوی 100 عدد بذر محصول این بذر خوراکی می باشد.

آفتابگردان یکی از گلهای زیبا می باشد که در سراسر دنیا کشت میشود.دارای دو گونه خوراکی و زینتی میباشد. تفاوت گلهای بذر زینتی با خوراکی در سایز آنها میباشد که گونه زینتی دارای سایز کوچک و مینی میباشد.

گل آفتابگردان آفتاب دوست میباشد و در دوره رشد تا بلوغ نور خورشید را دنبال میکند و جهت آن همیشه سمت خورشد است.

از بذر آفتابگردان برای گرفتن روغن خوراکی استفاده میشود.

تخمه آفتابگردان به صورت خام و بو داده به صورت آجیلی استفاده میشود.

زمان کشت: از اوایل بهار تا اوایل شهریور کشت میشود.

کشت آفتابگردان به صورت کشت مستقیم بذر در زمین اصلی میباشد.

آرایش کشت بذر به صورت ردیفی در زمین اصلی با فاصله 50cm میباشد.

آبیاری :به صورت منظم و همیشه زمین مرطوب باشد.

نظرات
    ارسال نظر

    پشتیبانی