Loading...

 

نام فارسی : کدو تنبل

نام علمی : Cucurbita maxima

نام خانواده : Cucurbitaceae

 کدو تنبل مثل خربزه و هندوانه رونده میباشد .

زمان کشت: کدو را میتوان در بهار به صورت نشا کاری و در تیر به صورت کشت مستقیم بذر در خاک کشت نمود.برای کشت مستقیم بذر درخاک باید قبل از کشت ،خاک را خوب شخم زد تا نرم باشد.

خاک مناسب برای رشد کدو شنی لومی میباشد .

کدو را در محلی نور گیر کشت کنید.

تا زمانی که هوا سرد نشده در پاییز میوه را نچینید و اجازه دهید میوه کاملا رشد کند.

نظرات
    ارسال نظر
    برگشت به بالا